Általános Szerződési feltételek

A továbbiakban ezen szerződés rendelkezései érvényesek és irányadók az összes olyan kérdésben, amelyeket a szolgáltató, We Love Business Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató), melynek adatai:

A szolgáltató megnevezése: We Love Business Betéti Társaság,
székhelye: 8391 Sármellék, Barátság Ltp. 28.
cégjegyzékszáma: 20-06-040381,
nyilvántartó hatóság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága,
adószám: 32010149-1-20,
bankszámla: Raiffeisen Bank 12023132-01840631-00100000,
telefon: +3670.727.71.14,
e-mail: hello@welovebusiness.hu
A szolgáltató weboldala: https://hellopodcast.hu
A szolgáltató honlapjának üzemeltetője: We Love Business Betéti Társaság

 és a szolgáltatásunkat, képzésünket igénybe vevő természetes személy(ek) (továbbiakban: Résztvevő), vagy azoktól eltérő, a szolgáltatást megrendelő, és a szolgáltatás költségeit viselő (továbbiakban: Költségviselő), így együtt, mint Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés vagy a hivatalos jelentkezési lap, továbbá a bizonyos esetekben a résztvevővel kötelezően kötött felnőttképzési szerződés nem szabályoz.

 

A csoportos egyedi szerződés/csoportos egyedi megrendelés, a jelentkezési lap továbbá a résztvevővel kötelezően kötött felnőttképzési szerződés és az ÁSZF – annak esetleges mellékleteivel együtt – egy egységet képez (a továbbiakban együtt: Szolgáltatási szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

A szerződéskötés nyelve a magyar. 16 évesnél fiatalabb személy nem jogosult a Szolgáltatásaink használatára.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 A szolgáltató egyaránt szervez online és offline oktatási kurzusokat, workshopokat és képzéseket a szolgáltatástban Résztvevők részére az itt leírt általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint. A Résztvevők csak és kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

A We Love Business Bt. olyan, nem akkreditált, időszakos kurzusokat szervez, amelyek segítenek különféle szakmai kompetenciák fejlesztésében, valamint online segédletet ad a kurzusok (akár online, akár offline) elvégzéséhez, korlátozott mértékben és körülmények között.
Minden költségtérítéses kurzus esetében a kurzus befejezésekor a felhasználó egy igazolást kap a sikeres befejezésről. Ezek az igazolások azonban nem használhatóak, mint hivatalos akkreditáció.

 Felek rögzítik, hogy a képzés eredményességére a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és – egyes képzések esetén – a csoport minőségén (együttműködési képesség stb.) is múlik. A Szolgáltatási szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás során tartott alkalmakon részt vesz.

Jelen webhely használata során különböző lehetőségek nyílnak meg. Ilyen például: lehetőség nyílik a kurzusokra való jelentkezésre, elérhetővé válnak a kurzusok oktatói, valamint böngészhet a kurzusokat támogató funkciók között (a továbbiakban: Szolgáltatások)

 A weboldalon található, illetve a kurzusok során a képzésekben résztvevők számára biztosított minden tartalom a szolgáltató, partnerei, vagy az előadók tulajdonát képezi. Bizonyos tartalmak a felhasználók tulajdonában lehetnek.

 Alapvetően a szellemi és védjegyoltalmi jogok a Szolgáltatással, vagy annak felületeivel kapcsolatban a We Love Business Bt., annak kapcsolt vállalkozásai vagy külső partnereinek tulajdonában vannak, beleértve, de nem kizárólagosan, az összes dokumentumot, fájlt, szöveget, képet, RSS Feedet, hangfájlokat, podcastokat, videofájlokat, grafikát, eszközt és kódot, valamint a weboldalunk általános “megjelenését”. Ezeket a műveket világszerte szerzői jogi törvények és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenntartva.

 „Tartalom”: a szellemi tevékenység körébe tartozó művek, tárgyak, ideértve az irodalmi műveket, szövegeket, előadásokat, beszédeket, számítógépes programokat, mobil programokat és alkalmazásokat, valamint audio- és vizuális műveket (videó tanfolyamok, infografika, hangfelvételek, képek, védjegyek, kereskedelmi megnevezések, logók, hyperlinkek, beleértve azok részeit, információk és minden egyéb, a weboldalunkon közzétett tárgy vagy anyag).

 A weboldal tartalma (adattartalom, szerkezet és megjelenítés) szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal használatával Ön vállalja, hogy a weboldal tartalmát semmilyen célból nem rögzíti, módosítja, szerkeszti, másolja, adaptálja, sokszorosítja, terjeszti, osztja meg, vagy használja fel.

 A szolgáltató által kínált tartalomhoz kizárólag személyes felhasználás céljából férhet hozzá, harmadik fél szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértése nélkül, feltéve, hogy jelen szolgáltatásokat kizárólag jóhiszeműen, a jogszabályok és jelen ÁSZF tiszteletben tartásával használja és veszi igénybe.

 A jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosítunk az Ön által megrendelt és kifizetett kurzushoz történő hozzáféréshez (ingyenes kurzus esetén jelentkezését követően) azzal, hogy Ön nem jogosult a kurzus anyagának, valamint a weboldal tartalmának letöltésére vagy másolására.

 Egyes szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy kérdéseket tegyen fel a kurzusok előadóinak, megossza véleményét a kurzusról. Az előadók által előírt „házi dolgozat” esetére felhívjuk figyelmét, hogy kerülje a más(ok) által írt tartalom átvételét. A weboldalunkon vagy a tanfolyamok során elküldött tartalomért Ön teljes felelősséggel tartozik.

 Szolgáltatásunk részeként lehetősége van arra, hogy észrevételeit közzétegye, munkáit és egyéb tartalmait feltöltse a közösségi médiában (például a Facebookon) létrehozott kurzuscsoportokban véleményezés és egyeztetés céljából. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból eltávolítsuk az Ön által megosztott tartalmat, ideértve azt a tartalmat is, amelyről úgy véljük, hogy sérti a jelen ÁSZF-et az Ön vagy harmadik fél felelőssége megállapítása nélkül.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁS ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

 A szolgáltatások igénybevételéhez, a kurzusra történő jelentkezés, illetve a kurzus díjának megfizetése szükséges. Szolgáltató a kurzus díjának megfizetését követően, osztja meg felhasználóval a Szolgáltatáson való részvétel technikai eszközeit, pl. a Google Classroom azonosítót, mellyel, ha a képzés online, vagy hibrid (online-offline) formában zajlik, a felhasználó részt tud venni a képzésben.

 A kurzusokra való jelentkezéskor pontos adatokat kell megadnia: név, érvényes e-mail cím, telefonszám.

 Tájékoztatjuk, hogy Ön teljes felelősséggel tartozik a személyes illetve Google Classroom fiókjáért és mindazért, ami a személyes fiókján/profilján megjelenik. Minden szükséges lépést meg kell tennie a jelszava bizalmas és biztonságos kezelésének biztosítása érdekében, és azonnal értesítenie kell szolgáltatót, ha feltételezi, hogy jelszava illetéktelen személy birtokába jutott, vagy jelszavával visszaéltek.

 Felhívjuk a figyelmét, hogy legalább 16 évesnek kell lennie ahhoz, hogy a weboldalunkon személyes fiókot hozzon létre, és szolgáltatásainkat igénybe vegye. Ha nem töltötte be a 16. életévét nem hozhat létre személyes fiókot, ebben az esetbe a szülei vagy gondviselője segítségével létrehozott személyes fiókon keresztül jelentkezzen az érdeklődési körébe tartozó kurzusainkra. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy annak ellenére hozott létre személyes fiókot, hogy arra a koránál fogva nem jogosult, megszüntetjük a személyes fiókját.

 Annak érdekében, hogy híreket kapjon a kurzusainkról, ki kell töltenie egy „Hozzájárulási űrlapot” személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával. Egy adott kurzusra való jelentkezéshez a felhasználóknak folytatniuk kell a regisztrációt a kurzusra kattintással, és az ott kért személyes adatok megadásával („Személyes adatok”). A regisztráció során Ön külön nyilatkozattal hozzájárulását adja a személyes adatai általunk történő gyűjtéséhez, felhasználásához, tárolásához és egyéb módon történő feldolgozásához, melynek célja, hogy Önnek hozzáférést biztosítsunk azokra a kurzusokra és kapcsolódó tevékenységekre, amelyekre Ön jelentkezik.

 Személyes adatai megadása során Ön vállalja a felelősséget, hogy a megadott adatai valósak, pontosak, valamint azokat szükség esetén frissíti (változás). A személyes adatait bármikor javíthatja, frissítheti. A személyes adatok védelméről további információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.

 Személyes profilján feltüntetésre kerül a kurzus tartalma, amelyen részt vesz, valamint egyéb anyagok/ információk, amelyeket az előadók és a szolgáltató bocsátottak rendelkezésre. A kurzusra való általános hozzáférési időtartama 1 év, melyet szolgáltató jogosult megváltoztatni a felhasználó egyidejű értesítésével.

 Személyes hozzáférése törölhető erre irányuló kérés esetén. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a szolgáltatásainkhoz és egyéb tartalmakhoz.

 

 1. TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS

 Kurzusra történő jelentkezés esetén a Résztvevő jogosult a kurzus anyagának megtekintésére a Google Classroom alkalmazáson keresztül.

 A kurzus megtekintésének joga nem jogosítja fel a Résztvevőt a kurzus viszonteladására (ideértve a számlainformációk megosztását, vagy a kurzus illegális letöltését és bármilyen megosztását). Jogi szempontból ez azt jelenti, hogy korlátozott, azaz nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt adunk Önnek honlapunkon keresztül azon kurzusok és kapcsolódó tartalmak elérésére és megtekintésére, amelyek részvételi díját megfizette, kizárólag személyes célokra. A kurzusok anyagának minden egyéb felhasználás tilos. Felhasználó a kurzus anyagát, vagy annak részét nem sokszorosíthatja, terjesztheti, továbbíthatja, értékesítheti, sugározhatja; nem adhatja bérbe, nem oszthatja meg; nem módosíthatja, adaptálhatja, szerkesztheti, nem hozhat létre származékos műveket.

 Online szolgáltatás esetén a Szolgáltató a Résztvevők számára az általános szabályok szerint egy éves hozzáférést biztosít a kurzus elvégzésére, melynek értelmében ezen időtartam alatt a Résztvevő személyes fiókjában a kurzus korlátlan számú alkalommal megtekinthető.

 Amennyiben Résztvevő tudomására jut, hogy a kurzushoz való hozzáférés jogos érdeket sért, úgy Szolgáltató jogosult a hozzáférés időtartamát megváltoztatni, vagy a kurzushoz való hozzáférés jogát megvonni.

 

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 A megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.

 Amennyiben a Költségviselő ehhez hozzájárul, a Képző jogosult a Résztvevőnek hírlevele(ke)t küldeni, a Költségviselő által megadott elektronikus postacímre.

 A Résztvevő kötelezettsége a képzésen a részvétellel összefüggő iratok (jelenléti ív, értékelőlap stb.) kitöltése, aláírása és a Képzőnek történő átadása, és – ha a Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés ill. a felnőttképzési szerződésben foglaltak alapján arra sor kerül – a vizsgán történő megjelenés és részvétel.

 Továbbá tantermi képzés esetén a biztonsági, tűz- és munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások, továbbá a képzés helyszíne házirendjének betartása.

 A Résztvevő által az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, az oktatási eszközökben stb. okozott kárért a Résztvevő/Költségviselő felel.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSAI

 Szolgáltató fenntartja a jogot a meghirdetett kurzusok átütemezésére, módosítására, esetleges visszavonására a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett.

 Szolgáltató az esetleges változásokról a kurzusra jelentkezett felhasználókat egyidejűleg értesíti.

 

 1. FIZETÉS

 A Résztvevő/Költségviselő az őt terhelő díjat köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A Szolgáltatás díjának összegét, a fizetés módját, esedékességét a Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés vagy jelentkezési lap tartalmazza.

 Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő

 

 1. ELÁLLÁS

 A Szolgáltatás lemondása csak írásban és csak a Szolgáltatás kezdetét megelőzően lehetséges. Lemondás esetén fizetendő:

 a Szolgáltatás kezdetét megelőző legalább 10 munkanappal közölt elállás esetén – nincs fizetési kötelezettség;

a Szolgáltatás kezdetét megelőző 10-5 munkanap között közölt elállás esetén – a képzés díjának 50 %-a;

a Szolgáltatás kezdetét megelőző 5 munkanapon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) – a képzés díjának 100 %-a.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Szolgáltató a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti.

 Azon nem várt esetben, amennyiben felhasználó által elkövetett szerződésszegés vagy jogsértés következtében Szolgáltató a felhasználó személyes fiókját, vagy kurzusra való belépési jogát letiltja, felhasználó díj visszatérítésre nem lesz jogosult.

 

 1. BIZALMASSÁG

 Felek a Képzési szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

 

 1. ADATKEZELÉS

 A Résztvevő a Szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait a Szolgáltató adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

 

 1. EGYÜTTMŰKÖDÉS, PANASZKEZELÉS

 A Résztvevő észrevételeit, panaszait telefonon, e-mailen vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

 

Ügyfélszolgálati idő: H-Cs 10:00 -16:00 és P: 10:00-12:00

 

Tel: +36 (70) 727-7114; e-mail: hello@welovebusiness.hu

 

A panaszokat a Szolgáltató kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

 

 1. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 Szerződő felek kötelesek egymás és a szerződés teljesítése során közreműködő harmadik felek (pl.: előadók) szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartani.

 Jelen ÁSZF értelmében „Szellemi tulajdonjogok” különösen: szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, formatervezési mintaoltalmak, szabadalmak, használati mintaoltalmak vagy más hasonló találmányok jogi oltalma, üzleti titok és minden egyéb immateriális javak.

A Szolgáltató által meghirdetett Szolgáltatás megvásárlása (ingyenes kurzusok esetén a beiratkozás) esetén szolgáltató nem kizárólagos és visszavonható engedélyt ad (továbbiakban: licenc) felhasználónak a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, mely feljogosítja felhasználót, hogy a kurzust jelen feltételekkel összhangban megtekintse, azonban nem jogosítja fel felhasználót a kurzust magában foglaló szoftver vagy a kurzus tartalmának megvásárlására.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, indokolási kötelezettség, előzetes értesítés nélkül visszavonja a licencet és a hozzáférést bármelyik kurzushoz vagy szolgáltatáshoz. Felhasználó a megszüntetést követően is jogosult a már kifizetett kurzus megtekintésére, kivéve, ha felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

 A licenc személyes használatra jogosít, azt felhasználó nem ruházhatja át. Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit nem jogosult másnak átengedni.

 A weboldalon található tartalmak nem másolhatók, átruházhatók, továbbadhatók, illetve egyéb módon sem használhatók sem kereskedelmi, sem egyéb célra. Az weboldalon feltüntetett védjegyek, logók felhasználása csak szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, továbbá a weboldalon található képanyagok (beleértve képeket, szöveget, oldal elrendezést vagy űrlapot) felhasználása és terjesztése csak szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 A Résztvevő visszavonhatatlan, átruházható, továbbadható (többszintű átengedés), jogdíjmentes, örökös, nem kizárólagos jogot ad szolgáltatónak az általa a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokba feltöltött tartalmak (ideértve képei, videói, hanganyagai, szövegei, szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzései, közösségi profil adatai, felhasználói profil) tárolására, felhasználására, előadására, reprodukálására, nyilvánosságra hozatalára a szolgáltatás nyújtása és előmozdítása érdekében a jelen ÁSZF-vel összhangban, mely magában foglalja a felhasználó által megadott név használatának jogát, amelyet Ön a megosztott tartalommal kapcsolatban megadott.

 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatáson keresztül az Ön által közzétett vagy más felhasználókkal, előadókkal, vagy valamely közösségi média oldalon (ideértve a közösségi média oldalainkat is) megosztott tartalom továbbra is látható lesz ezeken a webhelyeken és más felhasználók megőrizhetik és a folytathatják a tartalom megjelenítését, reprodukálását, megosztását akkor is, ha a tartalmat eltávolította a személyes fiókjából. Az itt átengedett jogok kivételével a tartalommal kapcsolatos valamennyi jog a Résztvevőt illeti. A Résztvevő által közölt tartalmat szolgáltató nem értékesíti.

 A Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy a weboldalon közzétett tartalomhoz fűződő összes jog őt illeti, amennyiben mégsem, úgy ellenőrzi, hogy a tartalom közzétételének napján: (i) a tartalom pontos, és (ii) az által megosztott tartalom használata nem jogsértő, nem okoz kárt senkinek. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy fentiek megsértésével okozott károk megtérítésére köteles.

 

 1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre álljanak, és hogy az adatátvitel hibamentes legyen, azonban ez az internet jellegéből fakadóan nem garantálható. Az ebből fakadó késedelemért, vagy kötelezettségek késedelmes teljesítéséért – ha a késedelem vagy mulasztás szolgáltatón kívül álló okból történik – szolgáltató felelősséget nem vállal. Ez a „kimentési ok” nem érinti a Résztvevő azon jogát, hogy ésszerű időn belül a szolgáltatást elérje, vagy a részvételi díj visszatérítését kérje, amennyiben a szolgáltató ésszerű időn belül a szolgáltatás nyújtására rajta kívül álló ok miatt nem képes.

 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés időtartamát, ideértve azt az időtartamot is, ameddig a szolgáltatás valamely kurzust vagy tartalmat elérhetővé tesz, a Szolgáltató korlátozhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás által karbantartott vagy feltöltött adatok vagy egyéb tartalmak törléséért vagy tárolásáért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait (vagy annak bármely részét) ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa – a Résztvevő egyidejű értesítése mellett – jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felelőssége kizárásával.

 A Szolgáltató kijelenti, hogy a közzétett szolgáltatások tartalmát sem jogi, sem egyéb szempontból nem tekinti át és nem szerkeszti. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy nem gyakorol szerkesztői ellenőrzést a weboldalon elérhető kurzusok felett, és mint ilyen, semmilyen módon nem garantálja a kurzusok megbízhatóságát, érvényességét, pontosságát vagy valódiságát. A Szolgáltató nem bíz meg és nem foglalkoztat előadókat, nem vállal felelősséget az előadók és a kurzus hallgatói közötti vitákért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan követelésekért, vagy károkért, amelyek az előadók vagy a felhasználók magatartásából adódhatnak, vagy azzal kapcsolatosak. A Szolgáltató kizárja mind büntetőjogi, mind polgári jogi felelősségét a felhasználót ért – a weboldal nem megfelelő használatából eredő – károkért.

 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalán megjelenő linkekhez kapcsolódó más webhelyek tartalmáért.

 

 1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 Mentesül a Szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

 a felhasználó a szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz,

külső, elháríthatatlan ok miatt.

 

 1. A KÉPZÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

 a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével.

a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő (több résztvevő esetén valamennyi Résztvevő), bármely oknál fogva a tanfolyamból kilép a képzés befejezése előtt,

a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,

a Résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,

a Résztvevő károkozó magatartása / mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,

30 napon túli fizetési késedelem esetén.

 

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 A megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Szolgáltatási szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.

 Amennyiben a Költségviselő ehhez hozzájárul, a Szolgáltató jogosult a Résztvevőnek hírlevele(ke)t küldeni, a Költségviselő által megadott elektronikus postacímre.

 A Résztvevő kötelezettsége a szolgáltatás során a részvétellel összefüggő iratok (jelenléti ív, értékelőlap stb.) kitöltése, aláírása és a Szolgáltatónak történő átadása, és – ha a Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés ill. szerződésben foglaltak alapján arra sor kerül – a vizsgán történő megjelenés és részvétel.

 Továbbá tantermi képzés esetén a biztonsági, tűz- és munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások, továbbá a képzés helyszíne házirendjének betartása.

 A Résztvevő által az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, az oktatási eszközökben stb. okozott kárért a Résztvevő/Költségviselő felel.

 A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.

 A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

 A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

 A Résztvevő jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A Résztvevő jogosult megkövetelni a szolgáltatótól, hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.

 A Résztvevő/Költségviselő jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.

 A Szolgáltató jogosult az Résztvevőnek/Költségviselőnek a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.

 A Szolgáltató a szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.

 A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.

 

 1. ALKALMAZANDÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

 Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

 Amennyiben felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges vitás kérdések rendezése érdekében szerződő felek az illetékes bírósághoz fordulnak.

 

Share This